" WAŻNE WYDARZENIA, SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA"

ROK 1959 - Początki działalności przedszkola w Goworowie w domu jednorodzinnym na ul.Ks. Dulczewskiego.

ROK 1972 - Umiejscowienie przedszkola w budynku Urzędu Gromadzkiej Rady Narodowej przy ul. Ostrołęckiej w miejscu obecnie usytuowanego nowego budynku
Urzędu Gminy Goworowo.Funkcję kierownika sprawuje pani Zofia Kurpiewska.

ROK 1973 - Przeniesienie przedszkola na przełomie stycznia do budynku Szkoły Podstawowej na ul.Ostrołęckiej - obecnie funkcjonującego Zespołu Szkół Powiatowych. Z początkiem roku szkolnego 1973/1974 utworzono drugi odział, a stanowisko dyrektora obejmuje pan Henryk Zacharek,który pełni w tym czasie również funkcję Gminnego Dyrektora Szkół i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goworowie.

ROK 1976 - Stanowisko dyrektora przedszkola z dniem 1 września 1976 roku obejmuje pani Stanisława Pyśk.

ROK 1982 - W roku szkolnym 1981/1982 po odejściu na urlop wychowawczy pani
Stanisławy Pyśk stanowisko dyrektora obejmuje pani Barbara Rydzewska.
Funkcję tę pełni do roku 1991.

ROK 1986 - Z dniem 1 września 1986 Państwowe Przedszkole w Goworowie zostało
przeniesione do prywatnego domu pana A. Romanowskiego przy ul. Szkolnej.

ROK 1989 - Z początkiem marca roku szkolnego 1988/1989 przedszkole ponownie zostaje przeniesione do kolejnego prywatnego budynku domu jednorodzinnego pana Ryszarda Fronczyka w Goworówku.

ROK 1990 - Na mocy Uchwały NR III/20/90 Rady Gminy Goworowo z dnia 2 sierpnia 1990 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w skład jednostek organizacyjnych Gminy Goworowo wchodzi Przedszkole Samorządowe w Goworowie. Od tej pory Gmina Goworowo staje się organem prowadzącym przedszkole,który całkowicie finansuje jej działalność. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem pozostał w kompetencji Kuratorium Oświaty, które dotychczas było również organem prowadzącym. 10.III.1992 r. na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Goworowo w punkcie 6 porządku obrad poddano wniosek o likwidacji Przedszkola Samorządowego w Goworowie. Wniosek został odrzucony.

ROK 1991 - Stanowisko dyrektora ponownie obejmuje pni Stanisława Pyśk.

ROK 1995 - 11.12.1995 roku przedszkole zostało zlokalizowane w długo wyczekiwanym, własnym, zaadoptowanym na potrzeby przedszkola, parterowym budynku Agronomówki z przy ul. Szkolnej 11.Do tego czasu od września do grudnia 1995 roku dzieci 3-5 letnie przebywały w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goworowie, mieszczącego się dawnym drewnianym budynku Urzędu Gminy w Goworowie przy ul. Ostrołęckiej mając zapewnioną 5-godzinna opiekę bez wyżywienia. Natomiast dwa oddziały dzieci 6-letnich do końca roku szkolnego 1995/1996 przebywały w ZSR w Goworowie, a z nowym rokiem szkolnym 1996/1997 zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej w Goworowie.

ROK 2000 - Z dniem 1.05.2000 r. stanowisko dyrektora przedszkola w drodze konkursu obejmuje pani Wiesława Wasilewska. Do tego czasu p.o. dyrektora przedszkola był pan Jan Zięba dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie.

ROK 2003 - W sierpniu 2003 roku po zakończeniu prac remontowych związanych z zagospodarowaniem poddasza, na czas budowy nowego budynku Urzędu Gminy Goworowo do przedszkola przeniesiona zostaje Gminna Biblioteka Publiczna.Jesienią tegoż roku na plac zabaw od strony budynku Urzędu Pocztowego w Goworowie zostaje zamontowany nowoczesny certyfikowany sprzęt terenowy firmy NOVUM.

ROK 2006 - Wprowadzenie do realizacji Programu Adaptacyjnego "JESTEM
PRZEDSZKOLAKIEM" dla nowo przyjętych dzieci do przedszkola.

ROK 2007 - W Rok szkolnym 2007/2008 po opuszczeniu pomieszczeń budynku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Goworowie w przedszkolu zostaje utworzony długo wyczekiwany przez rodziców drugi oddział przedszkolny.

ROK 2011 - Rozpoczęcie Realizacji w okresie od 01.09.2011 r. do 02.10.2013 r. projektu systemowego „Otwarte Przedszkola”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ROK 2011 - Udział przedszkolaków w IX Przeglądzie Legend Mazowsza w Goworowie. Grupę "Skrzatów" z Przedszkola Samorządowego w Goworowie przygotowały panie Wiesława Wasilewska i Jolanty Romanowskiej.Dzieci zaprezentowały legendę pt."O zajączku sprawiedliwym". Komisja w składzie: Barbara Kuczyńska – kierownik GOKSiR Goworowo, Janina Kielak – filolog, Bernard Kielak – etnograf, uznała że wszystkie drużyny otrzymają równorzędne miejsce.Konkurs odbył się 24 listopada 2011 r.


ROK 2012 - Udział przedszkolaków w X Przeglądzie Legend Mazowsza w Goworowie. Grupa 5-latków z Przedszkola Samorządowego w Goworowie przygotowała legendę pt. "Jak krawiec Niteczka został królem" pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej i Barbary Ostrowskiej. Przedszkole otrzymało dwa wyróżnienia: za scenografię i przygotowanie dzieci pod względem interpretacji tekstu.
Jury po raz pierwszy w historii konkursu wyróżniło troje dzieci spośród wszystkich uczestników przeglądu za rolę najlepszego aktora. Nagroda główna przypadła aktorce z naszego przedszkola - Zuzi N. Konkurs odbył się 29 listopada 2012 r.

ROK 2013 - 29 listopada 2013 r. odbył się w Goworowie XI Wojewódzki Przegląd Legend Mazowsza organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji , w którym po raz trzeci udział wzięły przedszkolaki z naszego przedszkola. W tym roku dzieci z grupy "Skrzatów" pod kierunkiem pani Jolanty Romanowskiej i Wiesławy Wasilewskiej zaprezentowały się w legendzie „Jaś grajek i królowa Bona”. Również i tym razem przedszkolaki nie tylko zaskoczyły, ale wręcz zachwyciły JURY oraz zgromadzoną publiczność.
Poza nagrodą główną w formie odtwarzacza DVD i wyróżnienia dla przedszkola za wspaniałe przygotowanie dzieci i scenografię , Mikołaj P. znalazł się w gronie trzech najlepszych aktorów.To szczególne wyróżnienie już po raz drugi trafiło do dziecka z naszego przedszkola.

ROK 2014 - W roku szkolnym 2013/2014 otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLA W RUCHU” dzięki udziałowi w organizowanej przez MEN ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy
może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie akcji była pani Wiesława Wasilewska.

ROK 2014 - "O ZŁOTYM OBCASIE BORUTY I KURPIOWSKICH KURPSIACH" to legenda, którą 27.11.2014 r. 5-latki z grupy "SKRZATÓW" z naszego przedszkola pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej i pani Urszuli Kordasz oraz wsparciu pomocy nauczyciela pani Sylwii Wilczewskiej zaprezentowały na XII Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie. Przedszkolaki i tym razem odniosły sukces otrzymując wyróżnienie oraz nagrodę w postaci magnetofonu.

ROK 2015 - W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne przedszkole 2015”,który zakończył się otrzymaniem przez przedszkole certyfikatu.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności organizacyjnych wynikających z regulaminu konkursu była pani Urszula Twardziak.
Również w tym roku szkolnym wdrożono Program Adaptacyjny dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne "PRZEKROCZYĆ PRÓG SZKOŁY". Autorzy programu- Rada Pedagogiczna Przedszkola

ROK 2015 -"SKĄD SIĘ WZIĘŁY TRZY WIEŻE W HERBIE PRZASNYSZA?” to legenda, którą 19.11.2014 r. 4-5-latki z grupy "SKRZATÓW" z naszego przedszkola pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej i Magdaleny Tuszyńskiej oraz wsparciu pomocy nauczyciela pani Anny Brejnak zaprezentowały na XIII Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza. Przedszkolaki już po raz piąty wzięły udział w przeglądzie i tak jak poprzednio i tym razem zachwyciły swoim występem zarówno Jury jak i zgromadzoną publiczność. Za swój występ otrzymały - tak jak wszystkie grupy biorące udział w przeglądzie - wyróżnienie oraz nagrodę w postaci aparatu fotograficznego.

ROK 2016 - W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „Przedszkole Zdrowego Żywienia" zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego ,który zakończył się otrzymaniem przez przedszkole certyfikatu.Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie czynności organizacyjnych wynikających z regulaminu konkursu była pani Sylwia Wilczewska.

ROK 2016 - 17 listopada 2016 r. nasze przedszkolaki wzięły starszaków pod kierunkiem pani Magdaleny Tuszyńskiej i Wiesławy Wasilewskiej zaprezentowały się w legendzie „Jaś grajek i królowa Bona”.
Tradycyjnie organizatorzy przewidzieli dla wszystkich uczestników nagrody za udział w przeglądzie. Nasze przedszkolaki dostały masę książek , gier edukacyjnych , puzzli. Szczególnym osiągnięciem naszych przedszkolaków było uzyskanie nagrody za rolę najlepszego aktora, którą otrzymali Przemysław M. i Łucja N. To szczególne wyróżnienie już po raz trzeci trafiło do naszego przedszkola.

CO WYDARZYŁO SIĘ W NASZYM PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu
– o tym jak żyć, co robić,
jak postępować, współżyć z innymi,
patrzeć, odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

Robert Fulghum


Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa dziecko w przedszkolu. Przedszkole to środowisko edukacyjne, które ma za zadanie rozwijać możliwości wychowanków, zapewniając im lepsze przygotowanie do nauki w szkole.
Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest stymulowanie rozwoju dziecka poprzez organizowanie różnych form aktywności. To właśnie nauczyciel wyposaża dzieci w określony zasób wiadomości i umiejętności, kształci nawyki, uczy sposobów zachowania się i postępowania w określonych sytuacjach dnia codziennego. W konsekwencji prowadzi do harmonijnego rozwoju dziecka.
O korzyściach płynących z uczęszczania do przedszkola można by pisać długo, jednakże słowa nie oddadzą w pełni wkładu przedszkola w rozwój dziecka. Nie da się też oddać słowami radości wypisanej na twarzy dziecka, gdy poznaje nowe miejsca, gdy bawi się z kolegą. Zapisując dziecko do przedszkola daje mu się nie tylko opiekę, ale przede wszystkim szansę na całkowicie nowe doświadczenia, na chwile pełne radości z odkrywania i bycia wśród rówieśników .
W roku szkolnym 2016/2017 dzieci z naszego przedszkola poza realizacją zadań wynikających z treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, miały okazję uczestniczyć w licznych uroczystościach, konkursach, wycieczkach czy też spotkaniach z przedstawicielami różnych firm czy jednostek organizacyjnych.
Oto ważniejsze wydarzenia z życia naszego przedszkola:
- 22.09.2016 r.- w ramach realizacji zadań konkursowych „Bezpieczna droga do przedszkola” odbyło się spotkanie z policjantem panem Sławomirem Subczyńskim ;
- 23.09.2016 r. – przedszkolaki aktywnie przyłączyły się do akcji "Sprzątanie Świata";
- 4.10.2016 r. – gościliśmy aktorów objazdowego studia artystycznego z przedstawieniem pt. „EGZAMIN Z BEZPIECZEŃSTWA TYGRYSKA BENIAMINA”;
- 14.10.2016 r. – odbyła się uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka „ oraz „Dzień Edukacji Narodowej” ;
- 19.10.2016 r. – odwiedziliśmy przychodnię lekarską, gabinet stomatologiczny w ramach realizacji tematu kompleksowego "Czystym być - zdrowo żyć";
- 3.11. 2016 r. - nasze przedszkolaki udały się na wycieczkę do Ostrołęki na spotkanie z aktorami Teatru Lalki i Aktora z Łomży. Dzieci obejrzały niezwykle wzruszającą historię Misia Tymoteusza opowiadającą o przyjaźni, odpowiedzialności, poszukiwaniu ciepła i zrozumienia.
- 17.11.2016 r. nasze przedszkolaki wzięły udział w XIV Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. W tym roku dzieci z grupy "Skrzatów" pod kierunkiem pani Magdaleny Tuszyńskiej i Wiesławy Wasilewskiej zaprezentowały się w legendzie „Jaś grajek i królowa Bona”. Przedszkolaki tak jak wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienie. Nagrodę główną konkursu za rolę najlepszego aktora otrzymali Przemysław M. i Łucja N. To szczególne wyróżnienie już po raz trzeci trafiło do naszego przedszkola.
- 21.11.2016 r. - nasze przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu pt. "Wyprawa do lasu" w wykonaniu Studia Artystyczno - Edukacyjnego "Bąbel Ziombel".
- 6.12.2016 r. dzieci udały się do salonu zabaw "Fantazja" w Ostrołęce na spotkanie ze Św. Mikołajem.
- 16.12.2016 r. odbyła się uroczystość wigilijna w naszym przedszkolu.
- 15.12.2016 r. nasze przedszkolaki obejrzały edukacyjne przedstawienie pt."Świąteczna pomyłka" w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego Arena z Białegostoku.
- 19.01.2017 r. - w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance odbyła się uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”.
- 25.11.2016 r. - 6.12.2016r. w przedszkolu organizowana była zbiórka pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Zaangażowanie rodziców i dzieci z naszego przedszkola jak zwykle przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Zebrano 266,17 zł.
- 31.01.2017 r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Teatru Magik z Białegostoku. Przedszkolaki obejrzały adaptację znanej baśni braci Grimm „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”.
- 27.02. 2017 r. w odbyła się zgodnie z tradycją i harmonogramem imprez przedszkolnych "Bal Karnawałowy" pod hasłem "W bajkowej krainie". Do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich Pan Sprężynka ze Studia Artystyczno - Edukacyjnego Bąbel Ziombel z Siedlec.
- 13.03. 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie z artystami Studia Artystycznego GALANA, którzy zaprezentowali dzieciom przedstawienie pt."CZTERY ŻYWIOŁY";
- Od 17. 03. 2017 r. przedszkolaki rozpoczęły cykl spotkań w ramach realizacji tematu kompleksowego „Kim będę gdy dorosnę”. Tego dnia 5-latki odwiedziły pobliską aptekę, a 3-4- latki na spotkanie do aptece wybrały się 24. 03. 2017 r. Wcześniej 17 marca 2017r. przedszkolaki odwiedziły salon fryzjerski Pani Ewy Krawczak oraz pobliski sklep PHU Perfekt. 22.03. 2017r. wybrały się do salonu fryzjerskiego Pani Iwony Netkowskiej. W środę 29 marca 2017r. przedszkolaki odwiedziły gabinet stomatologiczny Pani Marty Minoty. Gościliśmy również w przedszkolu strażaków pana Rafała Ostrowskiego i Tomasza Drabota.
- 4.04.2017 r. w naszym przedszkolu tradycyjnie już od kilku lat odbyły się rodzinne, wielopokoleniowe warsztaty plastyczne na temat „Robimy palmy wielkanocne” pod kierunek twórczyni ludowej pani Czesławy Lewandowskiej.;
-10.04.2017r. nasze przedszkolaki obejrzały spektakl pt. "Planeta Samozdrowie" w wykonaniu aktorów ze Studia Artystycznego „Akada” z Suwałk. Artyści w wesoły sposób opowiedzieli dzieciom o prawidłowym odżywianiu się.
- 15.05.2017 r. na zaproszenie pani Teresy Leśniewskiej- pracownika szkolnej biblioteki w ZS Nr w Goworowie przedszkolaki uczestniczyły w niecodziennej lekcji bibliotecznej. Uczniowie II klasy gimnazjum w ramach realizacji projektu edukacyjnego przygotowały inscenizację bajki pt."Czerwony Kapturek".
- 16.05.2017 r. za zgodą rodziców pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej, Natalii Zięby oraz pomocy nauczyciela pani Anny Brejnak i Agnieszki Dudziec przedszkolaki wyjechały na wycieczkę dołoży i Drozdowa . W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży obejrzały spektakl pt.”Rosnę” ,a w Muzeum Przyrody w Drozdowie przyrodę dolin rzek Narwi i Biebrzy.
- 18 maja 2017 r. studio artystyczne Arena z Białegostoku gościło w naszym przedszkolu już po raz trzeci w tym roku szkolnym .Tym razem aktorzy zaprezentowali bajkę pt."Magiczna książka".
- 6.06.2017 r. " dzieci za sprawą aktorów Studia Artystycznego "ARENA" obejrzały przedstawienie pt.”Przygoda w Nierobkowie”.
- 6.06.2017 r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do przychodni weterynaryjnej Pana Tomasza Kowalczyka w Goworowie. Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza;
- 21.06. 2017 r. w ramach podsumowania zajęć z języka angielskiego obył się konkurs pt. „Bitwa na piosenkę”. Organizatorem konkursu była nauczycielka języka angielskiego pani Aneta Kosek.
- 21.06.2017 r. pożegnaliśmy grupę 26-icu 5-latków. Dzieci tradycyjnie pożegnały się z przedszkolem krótkim programem artystycznym. Na pamiątkę i podsumowanie kilkuletniego pobytu w przedszkolu wszyscy tegoroczni absolwenci otrzymali pamiątkowe dyplomy, biret , kredkę, odznakę przedszkolak i rożek słodyczy. Sponsorem słodyczy byli Państwo Nikodemscy z Goworowa oraz Pani Katarzyna Kwiatkowska - współwłaściciel Pawilonu Handlowego PERFEKT z Goworowa.
- 27.06.2017 r. „Dzień Rodziny” to uroczystość , która na stałe wpisana jest w kalendarz imprez przedszkolnych. Odbyła się w przeciwieństwie do ubiegłego roku szkolnego w naszym przedszkolu, a nie w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Część rozrywkową dla dzieci poprowadzili artyści ze Studia Artystycznego „BĄBEL – ZIOMBEL” z Siedlec .
- 27.06. 2017 r. podczas uroczystości "Dnia Rodziny' pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę intendentkę panią Krystynę Skalik.
- 3- 5.07.2017 r. organizowane zostały zajęcia w ramach realizacji zadań programu adaptacyjnego dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w nowym roku szkolnym. Program realizowała pani Barbara Ostrowska.
- 1-31.07.2017 r. w przedszkole pełniło dyżur wakacyjny .

Poza wyżej wymienionymi uroczystościami i wydarzeniami przedszkolnymi przez cały rok szkolny realizowano zadania wynikające z realizacji ogólnopolskiego konkursu „Zaczytane Przedszkole” organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego oraz przedszkolnej akcji pt.”Poczytajmy razem, mama słowa ja obrazek” promujących czytelnictwo wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Przeprowadzono i zrealizowane następujące działania:
- raz w miesiącu dzieci gościły w szkolnej bibliotece w ZS Nr 1 w Goworowie w ramach comiesięcznych spotkań głośnego czytania.
- 5.12.2106 r. dzieci odwiedziły bibliotekę w Szkole Podstawowej w Goworowie w ramach akcji "Mikołajkowe czytanie".
- 15.12.2016 r. we współpracy z ZS Nr 1 w Goworowie dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w zorganizowanej przez grupę wolontariuszy z tej szkoły debacie pt. „Książka naszym przyjacielem”.
- 27.04.2017r. we współpracy z Gminą Biblioteką Publiczną w Goworowie pod kierunkiem pani Wiesławy Wasilewskiej zorganizowany został gminny konkurs recytatorki pt. Rodzinne wierszowanie”.
- 17.05. 2017 r. zaprosiliśmy do naszego przedszkola autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską.
- 18.05.2017 r. przedszkolaki udały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie. Celem spotkania było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci oraz kształtowanie poczucia szacunku dla książek.

Uwieńczeniem podejmowanych działań było otrzymanie przez przedszkole certyfikatu „Zaczytane przedszkole”. Poza tym przedszkole otrzymało certyfikat „Bezpieczna droga do przedszkola” za udział w konkursie o tym samym tytule. Koordynatorami konkurów były panie Wiesława Wasilewska i Magdalena Tuszyńska.

Szczegóły dotyczące opisanych wydarzeń znajdują się na naszej stronie internetowej / psgoworowo.przedszkolowo.pl /.

Serdecznie zapraszamy.

Opracowała: Wiesława Wasilewska
Opr
Przedszkolowo.pl logo