GRUPA MUCHOMORKI / 3-4-LATKI /

OPIEKUNOWIE GRUPY
mgrUrszula Kordasz
mgr Wiesława Wasilewska

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 08:30–13:30

Część I – poranna

07:30–08:30
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zajęcia z religii.

08:30–08:45
Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:45–09:10
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

Część II – główna

09:10–09:40
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

09:40–10:00
Przygotowanie do drugiego śniadania / świeży owoc/ –– czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

10:00–11:00
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

11:00–11:15
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11:15–11:30
Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11:30–11:45
Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

11:45-12:45
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

12:45–13:30
Przygotowanie do obiadu . Czynności higieniczne i samoobsługowe. Obiad /II danie/. Relaks, odpoczynek dzieci, czynności higieniczne związane z myciem zębów.

Część III – poobiednia

13:30-14:00
Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Zabawy integrujące grupę. Zajęcia z religii.

14:00-14:20
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:20–16:30
Zabawy samodzielne dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.

Przedszkolowo.pl logo