GRUPA SKRZATY / 4-5-LATKI /

OPIEKUN GRUPY:
mgr Barbara Ostrowska
mgr Wiesława Wasilewska

CZAS PRACY GRUPY 07:30-16:30

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 08:30–13:30

Część I – poranna

07:30–08:30
Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę. Zajęcia z religii.

08:30–08:45
Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.

08:45-09:00
Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

09:00–09:10
Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

Część II – główna

09:10–10:10
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10:10–10:20
Przygotowanie do drugiego śniadania/ świeże owoce/ – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Drugie śniadanie.

10:20–11:20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Zabawy rytmiczne.

11:20–11:40
Przygotowanie do I części obiadu /zupy/. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11:40–11:50
Słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

11:50–12:50
Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo- stymulującym oraz praca dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.

12:50–13:30
Przygotowanie do obiadu /II danie/ czynności higieniczne i samoobsługowe. Relaks, odpoczynek dzieci, czynności higieniczne związane z myciem zębów.

Część III – poobiednia
13:30-14:00
Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Zabawy integrujące grupę. Zajęcia z religii.

14:00-14:20
Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14:20–16:30
Zabawy samodzielne dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym.. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.
Przedszkolowo.pl logo