O NAS

Przedszkole Samorządowe w Goworowie od 1995 roku mieści się w parterowym budynku z zagospodarowanym poddaszem przy ul. Szkolnej 11. Przedszkole prowadzi dwa oddziały dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Czynne jest przez pięć dni w tygodniu od godziny 7:30 do 16:30.
Bazę przedszkola stanowią estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw dla dzieci, wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne, kąciki zainteresowań, kolorowe regały i stoliki dostosowane do wzrostu dzieci. Przedszkole na parterze dysponuje dwiema salami zajęć i oddzielną jadalnią z przeznaczeniem dla dzieci 3-4-letnich.
Na zagospodarowanym poddaszu znajduje się sala zajęć dla dzieci 4-5-letnich oraz gabinet dyrektora. Przedszkole dysponuje dwoma placami zabaw wyposażonymi w certyfikowany sprzęt zabawowy. Posiłki przygotowywane są w kuchni mieszczącej się na parterze budynku.
W przedszkolu zatrudnia się 3 nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami w tym: 2 nauczycieli na cały etat, jeden nauczyciel na ½ etatu. Dodatkowo w przedszkolu zatrudnia się katechetę i nauczyciela jęz. angielskiego na 1,5/25 etatu oraz pomoce nauczyciela.
Poza kadrą pedagogiczną w przedszkolu pracują; intendentka, kucharka, sprzątaczka. Przedszkole umożliwia odbywanie staży ludziom poszukującym pracy, organizuje zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce.
Oferta placówki dostosowana jest do potrzeb i możliwości wychowanków. Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi zalecanymi w podstawie programowej odbywają się zajęcia z języka angielskiego, religii i logopedii.
W przedszkolu realizowanych jest kilka programów wykraczających poza podstawowy zakres. Od trzech lat realizowane są licencjonowane programy wspomagające edukację przedszkolną tj.: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury” oraz „Czyste powietrze wokół nas”. Dla dzieci nowoprzyjętych do przedszkola od 2006 roku realizowany jest program adaptacyjny „JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM”, a dla dzieci 5-letnich program "Przekroczyć próg szkoły".
W roku szkolnym 2018/2019 wdrożono innowację imitującą na bazie programu Ireny Majchrzak "Nazywanie Świata Odimienna Metoda Nauki Czytania"

W roku szkolnym 2012/2013 przedszkole otrzymało certyfikat „OTWARTEGO PRZEDSZKOLA” w związku z realizacją w okresie od 01.09.2011r. do 02.10.2013r. projektu systemowego „Otwarte Przedszkola” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLA W RUCHU” biorąc udział o organizowanej przez MEN ogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach Roku Szkoły w Ruchu”.

W tym roku szkolnym przedszkole zgłosiło się do udziału w ogólnopolskim konkursie „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI” i „ Bezpieczne Dziecko-Bezpieczne przedszkole 2015 ”.
Z powodzeniem podejmowane są również w naszym przedszkolu akcje charytatywne na rzecz osób i zwierząt. Przedszkole przyłączyło się do akcji „Góra grosza” dla podopiecznych fundacji „Nasz Dom” oraz zbiórkę karmy dla schroniska zwierząt „CANIS” w Kamiance. Ponadto w przedszkolu organizowana jest zbiórka nakrętek we współpracy z GOKSiR –em w Goworowie.

W celu uwrażliwiania dzieci na sztukę w przedszkolu raz w miesiącu odbywają się przedstawienia teatralne w wykonaniu objazdowych grup teatralnych. We współpracy ze Szkołą Podstawową w Goworowie również raz w miesiącu dzieci uczestniczą w zajęciach muzycznych organizowanych przez Agencję Artystyczną „MAT” z Olsztyna.
Przedszkole od czterech lat z ogromnym sukcesem bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Legend Mazowsza organizowanym przez GOKSIR w Goworowie promując umiejętności teatralne wychowanków. Umiejętności recytatorskie nasze dzieci mają okazję zaprezentować w organizowanym w naszym przedszkolu we współpracy z GBP w Goworowie gminnym międzyoddziałowym konkursie recytatorskim.

W harmonogramie pracy przedszkola mieści się również organizacja stałych różnorodnych uroczystości wewnętrznych o charakterze rodzinnym, takich jak: Pasowanie na przedszkolaka, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Rodziny oraz innych wynikających z rocznego planu pracy.
Przedszkolowo.pl logo