PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Goworowie, Grono Pedagogiczne składają serdeczne podziękowania oraz wyrazy ogromnej wdzięczności z okazaną pomoc w czynnościach organizacyjno porządkowych związanych z przygotowaniem uroczystości z okazji "Dnia Babci i Dziadka".
Szczególne słowa podziękowania kierujemy na ręce Rady Rodziców oraz pań Krystyny Kordasz, Edyty Galarskiej, Moniki Łasiewickiej, Marty Rybaczyk, Magdaleny Majk, Anny Bieliskiej, Iwony Kalety, Magdaleny Michalskiej oraz Wiolety Radeckiej.
Dziękujemy również bardzo serdecznie pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie pani Sylwii Wilczewskiej, Arkadiuszowi Kuśmierczykowi i Dominice Minasiewicz.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
WYRAZY OGROMNEJ WDZIĘCZNOŚCI ORAZ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY NA RĘCE WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY AKTYWNIE WŁĄCZALI SIĘ W ORGANIZOWANIE ŻYCIA PRZEDSZKOLNEGO W I PÓŁROCZU ROKU SZKLONEGO 2016/2017.

Z poważaniem
Dyrektor Wiesława Wasilewska ,
Rada Pedagogiczna
Przedszkola
Samorządowego w Goworowie
Przedszkolowo.pl logo