PODZIĘKOWANIA

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
WYRAZY OGROMNEJ WDZIĘCZNOŚCI ORAZ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY NA RĘCE WSZYSTKICH RODZICÓW, KTÓRZY AKTYWNIE WŁĄCZALI SIĘ W ORGANIZOWANIE ŻYCIA PRZEDSZKOLNEGO W I PÓŁROCZU ROKU SZKLONEGO 2016/2017.

Z poważaniem
Dyrektor Wiesława Wasilewska ,
Rada Pedagogiczna
Przedszkola
Samorządowego w Goworowie
Przedszkolowo.pl logo