Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"ZACZYTANE PRZEDSZKOLE"

"ZACZYTANE PRZEDSZKOLE" -to Ogólnopolski Konkurs dla opiekunów/wychowawców/asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie .
Nasze przedszkole zgłosiło swój udział w tym konkursie. Osobą odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych regulaminem konkursu jest pani Wiesława Wasilewska. W terminie od 28 października 2016 r. do 28 kwietnia 2017 r. realizowane będą zadania przewidziane regulaminem konkursu.
Celem konkursu jest rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
Przedszkole przystępując do konkursu przyjmuje na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „Zaczytane przedszkole” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 8 z 10 zadań.

W związku z powyższym zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do współpracy w podejmowaniu i realizowaniu 8 z 10 niżej przedstawionych zadań.


Zadania konkursu „Zaczytane przedszkole”:
1. Przeprowadzenie debaty wśród dzieci przedszkolnych „ Książka naszym przyjacielem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

2. Wykonanie przez dzieci „Wielkiej Księgi Grupy”. Każda grupa przedszkolna tworzy kronikę dokumentującą życie przedszkolne. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, prezentacji multimedialnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

3. Zorganizowanie wspólnie z biblioteką innowacyjnej imprezy przedszkolnej (angażującej lokalną społeczność), której celem będzie rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, filmików przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

4. Zorganizowanie konkursu plastycznego ,,Moja wymarzona książka”. Do realizacji zadania warto zaangażować rodziców przedszkolaków. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

5. Prowadzenie kącika wymiany książek. Dzieci przynoszą przeczytane książki, które mogą zostać wypożyczone przez innych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

6. Zorganizowanie „Dnia Postaci z Bajek”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć, prezentacji multimedialnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

7. Zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

8. Udział w dowolnej ogólnopolskiej kampanii na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.

9. Opracowanie programu rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci przedszkolnych. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu poprzez stronę internetową.

10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym”, który w okresie od 28.10.2016 r. do 28.01.2017r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Opis planowanych działań podejmowanych przez przedszkole w ramach realizacji ośmiu z wyżej wymienionych zadań:

PLANOWANE DZIAŁANIA I TERMINY

ZADANIE 1
We współpracy z ZS Nr w Goworowie dzieci z naszego przedszkola wezmą udział w zorganizowanej przez grupę wolontariuszy z tej szkoły debacie pt. „Książka naszym przyjacielem”. Uczniowie w formie krótkiego przedstawienia oraz pogadanki zapoznają dzieci ze sposobami wykorzystania książki , a pani ze szkolnej biblioteki zapozna je z regulaminem szkolnej biblioteki. Na zakończenie spotkania dzieci pod czujnym okiem wolontariuszy nauczyłyby się obkładać książki chroniąc ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem.
Takie spotkanie okazałoby się miłym doświadczeniem pokoleniowym , gdyż wśród wolontariuszy byliby także dawni absolwenci przedszkola i starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków - XII.2016

ZADANIE 3
Zgodnie z zadaniami rocznego planu pracy we współpracy z Gminą Biblioteka Publiczną w Goworowie w przedszkolu zorganizowany będzie konkurs recytatorki pt. „Rodzinne wierszowanie” . Celem konkursu będzie zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych zabaw z dziećmi, wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny, kontakt z poezją dziecięcą i propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem. Zadanie rodziców będzie napisanie wiersza o dowolnej tematyce, a zadaniem dzieci będzie wyrecytowanie go na międzyprzedszkolnym gminnym konkursie organizowanym przez nasze przedszkola - IV.2017

ZADANIE 4
W ramach tego zadania planowane jest napisanie przez dzieci wzorem ubiegłego roku książki do wspólnie wymyślonej postaci. Napisana książka lub książki będą wyeksponowane w kąciku poezji na korytarzu przedszkolnym - XI.2016

ZADANIE 5
W roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuowana akcja ”Poczytajmy razem , mama słowa ja obrazek”, którą poszerzymy o nowe zadania:
1. Opracowanie wykaz autorów i tytułów bajek do czytania przez rodziców.
2. Zorganizowanie raz w miesiącu wystawy prac plastycznych dzieci wykonanych dowolną techniką plastyczna pt. Moja ulubiona postać z bajki”- CAŁY ROK SZKOLNY

ZADANIE 6
Bal karnawałowy to okazja do wcielania się w różne postaci. W tym roku szkolonym w naszym przedszkolu bal karnawałowy organizowany będzie pod hasłem „BAJKOWY BAL ”.
Tego dnia zadaniem dzieci będzie wcielenie się w rolę ulubionej postaci z bajek. Celem głównym bal u będzie m.in. integrowanie społeczności przedszkolnej oraz włączanie rodziców do wspólnej zabawy. Jednym z elementów balu będzie m.in. odegranie przez rodzinę scenki dramowej zmieniającej zakończenie bajki pt. „Kopciuszek”. Rodziny, które wezmą udział w zabawie i wymyślą najciekawsze zakończenie otrzymają nagrodę niespodziankę- I-II.2017

ZADANIE 7
W tym celu w IV.2017 r. zaprosimy do naszego przedszkola autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską, która wraz z przesympatyczną pacynką Malwinką zapozna dzieci z pracą pisarza- IV.2017

ZADANIE 8
W ramach realizacji zadania podjęte zostaną działania związane ze zgłoszeniem przedszkole do ogólnopolskiej akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”. -CAŁY ROK SZKOLNY

ZADANIE 10
Zgłoszono panią Wiesławę Wasilewską do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym”, który w okresie od 28.10.2016 r. do 28.01.2017 r. przeprowadzi w formie e-learningowej Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe)- 28.10.2016-28.01.2017Konkurs trwał do: 2017-04-28, 00:00
Konkurs 2016-10-18, 21:58 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo