Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA"

"Bezpieczna droga do przedszkola" to kolejny konkurs, do którego za pośrednictwem pani Magdaleny Tuszyńskiej zgłoszone zostało nasze przedszkole w tym roku szkolnym.

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 4 października 2016 r. do 4 kwietnia 2017 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna droga do przedszkola” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa m.in. podczas drogi do przedszkola.
Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Bezpieczna droga do przedszkola” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.
Zadania konkursu: „Bezpieczna droga do przedszkola„

Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń. Ocena na podstawie sprawozdania/ prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
Przygotowanie prac plastycznych/plakatów (do wyboru) pt. Moja droga do przedszkola. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
Przeprowadzenie konkursu wśród przedszkolaków nt. znajomości przepisów ruchu drogowego. (Pytania powinny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych). Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników testów wiedzy przesłanych do jury konkursu.
Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
Przygotowanie wiersza na temat bezpieczeństwa na drogach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wierszy przesłanych do jury konkursu.
Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.
Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna droga do przedszkola”, który w okresie od 4 października 2016 r. do 4 stycznia 2017 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).
Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2016 r.

Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 4 kwietnia 2017 r.
Adres jury konkursu „Bezpieczna droga do przedszkola”.: Al. Jerozolimskie 151, lokal 2222, 02-326 Warszawa, e-mail: sekretariat@bezpieczna-droga.com.plPlanowane działania wynikające z realizacji zadań konkursowych :

ZADANIE 1:
W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo. W tym celu zaprosiliśmy do przedszkola Pana policjanta Sławomira Subczyńskiego, który pełni służbę w Komendzie Policji w Goworowie. Pogadanka dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pan policjant chętnie opowiedział przedszkolakom o swojej odpowiedzialnej pracy, o zasadach obowiązujących w ruchu drogowym, a szczególnie o tym, jak należy przewozić dzieci w samochodzie i jakie skutki niesie za sobą jazda bez fotelika i bez zapiętych pasów.
Policjant rozmawiał z dziećmi o bezpieczeństwie na drogach, przypominał jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i jak zachować się, gdy zaczepi nas ktoś obcy.
Przypominał przedszkolakom o korzyści noszenia ubrań posiadających elementy odblaskowe.
/ TERMIN REALIZACJI IX. 2016r./

ZADANIE 2

W ramach tego zadania dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Moja droga do przedszkola”.

/TERMIN REALIZACJI IX. 2016r./

ZADANIA 3

Konkurs na temat znajomości przepisów ruchu drogowego zostanie przeprowadzony w styczniu 2017r. w grupie „Skrzaty”.

/TERMIN REALIZACJI I. 2017r./

ZADANIE 6
Dzieci kolorowały wybrane znaki drogowe oraz wykonywały sygnalizator świetlny.

/TERMIN REALIZACJI IX. 2016r./

ZADANIE 7

Mini wykład został przeprowadzony przez policjantów z Ostrołęki na temat „Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego”.

/TERMIN REALIZACJI IX. 2016r./

ZADANIE 8

Zgłoszono panią Magdalenę Tuszyńską do udziału w konkursie „Bezpieczna droga do przedszkola”, który w okresie od 28. 10. 2016r. do 04. 10. 2016r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

TERMIN REALIZACJI 04.X.2016r. – 04.01.2016r.


Konkurs trwał do: 2017-01-04, 00:00
Konkurs 2016-10-18, 22:06 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo