Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS RECYTATORSKI - "RODZINNE WIERSZOWANIE"

Regulamin Konkursu Recytatorskiego pod hasłem
„RODZINNE WIERSZOWANIE”
organizowanego przez
Przedszkole Samorządowe w Goworowie
we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie


Cele :
1.Integracja dzieci z naszego regionu.
2.Pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej
rywalizacji .
3.Kształtowanie społecznie akceptowanych postaw ze zwróceniem uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi.
4.Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5.Włączanie rodziców do współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju dzieci.

Umiejętności :
Dzieci potrafią :
• Przezwyciężyć stres związany z występem przed publicznością.
• Odtworzyć treść utworu literackiego poprzez różnorodne formy ekspresji.
• Umiejętnie organizować czas wolny w bezpieczny i wartościowy sposób.
• Deklamować wiersz indywidualnie lub grupowo ze zwróceniem uwagi na prawidłową regulację oddechu, zachowania pauz, tempa, rytmu, natężenia głosu.
• Wierzy we własne możliwości w zakresie umiejętności wypowiadania się przed szerszą publicznością.
Warunki uczestnictwa :
W konkursie biorą udział dzieci w wieku 3-5-lat z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Goworowo. Każdy oddział może reprezentować :

• max 3 dzieci
• każdy uczestnik prezentuje jeden utwór literacki - wiersz o tematyce dowolnej napisany wspólnie z rodzicami zawierający min. 8 wersów
• jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów, które wyłoni zwycięzców z
poszczególnych kategorii wiekowych

Kryteria oceny :
• recytacja wspólnie z rodzicami
• interpretacja utworu
• kultura słowa ( poprawność językowa ,dykcja)
• ogólny wyraz artystyczny / mile widziane rekwizyty/

Organizacja konkursu :
Przebieg konkursu jest dwuetapowy:
• I etap: eliminacje wewnątrzprzedszkolne / wewnątrzoddziałowe w danej placówce. Jury wyłoni po 3 dzieci z poszczególnych grup wiekowych, tj. trzech 3-latków, trzech 4-latków, trzech 5-latków ze swojej placówki do II etapu konkursu. Termin dowolny.
• II etap: eliminacje międzyoddziałowe – 27 kwiecień 2017 r. godz. 9:30 w Przedszkolu Samorządowym w Goworowie.

Miejsce:
• Przedszkole Samorządowe w Goworowie

Nagrody dla laureatów :
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania oraz drobne upominki.
Fundator nagród:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie

Prosimy o pisemne zgłoszenie udziału dzieci do 20 kwietnia 2017r. na załączonej „Karcie zgłoszeniowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do regulaminu.

UWAGA! W przypadku braku wiersza autorstwa rodziców możliwe jest zgłoszenie udziału dziecka z wierszem o tematyce promującej wartości wychowawcze.
Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszeń wiersza znanego autora nagroda będzie niższej wartości niż dla uczestnika recytującego wiesz własny.


Organizator :
mgr Wiesława Wasilewska
Konkurs trwał do: 2017-04-27, 23:59
Konkurs 2017-03-02, 11:18 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo