Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

"ZACZYTANE PRZEDSZKOLE" w roku szkolnym 2017/2018

To Ogólnopolski Konkurs dla opiekunów/wychowawców/asystentów, dyrektorów przedszkoli oraz przedszkolaków, organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie .
Nasze przedszkole zgłosiło swój udział w tym konkursie w roku szkolnym 2016-2017 i za wykonanie zadań przewidzianych regulaminem konkursu otrzymało certyfikat „ZACZYTANE PRZEDSZKOLE”.Osobą odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych regulaminem konkursu była pani Wiesława Wasilewska.
Celem konkursu było rozwijanie czytelnictwa u dzieci w wieku przedszkolnym.
W tym roku szkolnym z uwagi na zainteresowanie dzieci promowaną w ramach konkursu akcją „POCZYTAJMY RAZEM, MAMA SŁOWA JA OBRAZEK” kontynuowane będą niżej opisane zadania.

W związku z powyższym zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców do współpracy w podejmowaniu i realizowaniu niżej przedstawionych zadań.

1. We współpracy z ZS Nr w Goworowie dzieci z naszego przedszkola wezmą udział w zorganizowanej przez grupę wolontariuszy z tej szkoły debacie pt. „Książka naszym przyjacielem”. Uczniowie w formie krótkiego przedstawienia oraz pogadanki zapoznają dzieci ze sposobami wykorzystania książki , a pani ze szkolnej biblioteki zapozna je z regulaminem szkolnej biblioteki. Na zakończenie spotkania dzieci pod czujnym okiem wolontariuszy nauczyłyby się obkładać książki chroniąc ją przed zabrudzeniem i zniszczeniem.
Takie spotkanie okazałoby się miłym doświadczeniem pokoleniowym , gdyż wśród wolontariuszy byliby także dawni absolwenci przedszkola i starsze rodzeństwo naszych przedszkolaków.

2.Zgodnie z zadaniami rocznego planu pracy w IV.2018r. we współpracy z Gminą Biblioteka Publiczną w Goworowie w przedszkolu zorganizowany będzie konkurs recytatorki pt. „Z przyrodą za pan brat”” . Celem konkursu będzie zachęcanie rodziców do podejmowania wspólnych zabaw z dziećmi, wzmacnianie więzi uczuciowej między członkami rodziny, kontakt z poezją dziecięcą i propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem. Zadaniem rodziców i dzieci będzie napisanie wiersza o dowolnej przyrodniczej. Wspólna recytacja odbędzie się podczas międzyprzedszkolnego gminnego konkursu recytatorskiego organizowanego w naszym przedszkolu.

3.W roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuowana akcja ”Poczytajmy razem , mama słowa ja obrazek”, którą poszerzymy o nowe zadania:
3.1. Zorganizowanie raz w miesiącu wystawy prac plastycznych dzieci wykonanych dowolną techniką plastyczna pt. Moja ulubiona postać z bajki”.
3.2.Włączenie rodziców do czytania poprzez opracowanie harmonogramu miesięcznego.
3.3. Wyłonienie najaktywniejszego małego czytelnika.
3.4. Comiesięczne czytanie bajek przez pracowników biblioteki w Szkole Podstawowej w Goworowie.

4.W IV.2018 r. zaprosimy do naszego przedszkola autorkę książek dla dzieci panią Joannę Brodowską, która wraz z przesympatyczną pacynką Malwinką zapozna dzieci z pracą pisarza.
Relacja 2017-11-06, 14:10 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo