Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice
Uprzejmie informujemy, że na zebraniu ogólnym, które odbyło się 7.11.2017r. podjęto następujące ustalenia:
I. W najbliższym czasie w ramach „Mikołajek” w przedszkolu organizowany będzie wyjazd do salonu zabaw „Fantazja” w Ostrołęce połączony z warsztatami „PRĄD I INNE ZAGROŻENIA „ organizowane w Komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Wyjazd zaplanowany jest na dzień 6.12.2017r. Szczegóły dotyczące wyjazdu przedstawione zostaną Państwu na odrębnym ogłoszeniu. W ramach upominku mikołajkowego dzieci dostaną „KINDER JAJKO” ze środków finansowych przedszkola.

II. „Jasełka i spotkanie opłatkowe”, planowane są na 19.12.2017r. na godz.13.30Na tę uroczystość rodzice przygotowują poczęstunek zgodnie z listy z dziennika. O szczegółach będziemy Państwa informować w formie ogłoszenia.

III. Z uwagi na warunki lokalowe naszego przedszkola ”Dzień babci i dziadka” planowany jest na 1.02.2018 r. o godz.12:30 w Świetlicy w Brzeźnie .

IV. Również „Bal karnawałowy” dla przedszkolaków planowany jest w naszym przedszkolu. Planowany termin balu to 30.01.2018r.Bal poprowadzi Pan Sprężynka ze Studia Artystycznego „Bąbel Ziombel” z Siedlec. Koszty manipulacyjne dotyczące opłaty grupy artystycznej zostaną pokryte ze środków pozyskanych z prowizji uzyskanych w ramach ubezpieczenia dzieci i pakietów edukacyjnych oraz częściowo z budżetu przedszkola.

V. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w szkole, przerwach świątecznych oraz w czasie ferii zimowych w przedszkolu organizowane będą dyżury. Na korytarzach zawieszone będą listy, na których należało będzie zapisać dzieci nieobecne w danych przerwach. Dyżur organizowany jest wówczas, gdy do przedszkola zgłosi się nie więcej niż 25 dzieci. Wówczas przedszkole pracuje z jedną łączoną grupą.

VI. Rodzice dzieci z alergiami pokarmowymi zobowiązani są do dostarczenia do przedszkola stosownych dokumentów na podstawie, których przedszkole będzie stosowało się do zaleceń lekarza.Z poważaniem
dyr. Wiesława Wasilewska

Relacja 2017-11-08, 10:41 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo