Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na zebranie ogólne dnia 19.02.2018 r.na godz. 17:00.

Porządek zebrania przedstawia się następująco:
1.Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze roku szkolnego 2017/2018 i zebranie propozycji rodziców na dalsza pracę.
2.Spotkanie z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie panią psycholog Eweliną Kossakowską
- przedstawianie wyników psychologicznych badań przesiewowych w grupie 5-latków
- prelekcja pt. „Prawidłowa realizacja czynności grafomotorycznych dzieci”.
3. Ewaluacja wewnętrzna w przedszkolu.
4.Sprawy bieżące:

- podziękowania rodzicom za pracę na rzecz przedszkola
- ustalenie przebiegu organizacji uroczystości przedszkolnych zgodnie z harmonogramem.
- rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy!


Relacja 2018-02-13, 12:10 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo