Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

KONFERENCJA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW

Dnia 11.05. 2018r w Przedszkolu w Goworowie odbyło się spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie: tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem i rehabilitantem .Zagadnienia prezentowane na spotkaniu dotyczyły rozwoju dziecka, w tym zmysłów : wzroku, słuchu, mowy i sprawności ruchowej. Na spotkanie przybyły panie z GOPS W Goworowie oraz rodzice. Każda z pań ze swojej dziedziny przygotowała pogadankę i prezentacje multimedialną na temat rozwoju dziecka.
Dzięki spotkaniu ze specjalistami i przydatnymi informacjami jakie uzyskali rodzice, będą bardziej zwracać uwagę na rozwój swoich dzieci, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości będą wiedzieli gdzie się udać aby uzyskać potrzebną pomoc.

Opracowała:
Beata Piechocka
Zdjęcia:
Anna Brejnak
Relacja 2018-05-17, 22:30 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo