Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Teatrzyk w przedszkolu

W ramach realizacji Kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2018/2019 tj. – "wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów", dnia 18 marca w naszym przedszkolu gościliśmy Studio Artystyczne ARENA z Białegostoku ze sztuką na podstawie wiersza Władysława Bełzy „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Dzieci mogły posłuchać wierszy patriotycznych opisujących miłość i szacunek do naszej Ojczyzny, hymnu polskiego, zobaczyć fragmenty odtańczonego poloneza, a także poznać kilka polskich legend: „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz „O Smoku Wawelskim”. Aktorzy bardzo jasno przedstawili skomplikowane dzieje naszej Ojczyzny. Podczas spektaklu dzieci wykazywały się znajomością niektórych miejsc na mapie Polski. To wyjątkowe przedstawienie okazało się doskonałą patriotyczną lekcją historii.
Relacja 2019-03-21, 12:33 | autor: Barbara Ostrowska
Przedszkolowo.pl logo