Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Cykl zajęć komputerowych

Jednym z zadań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym jest rozwijanie kompetencji cyfrowych, którym celem jest bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. Tak więc w ramach realizacji tego zadania dzieci z naszego przedszkola miały możliwość uczestniczyć w cyklu zajęć informatycznych w dniach 4.04.19 r., 10.05.19 r. i 19.06.19 r. Współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie przedszkolaki mogły skorzystać z sali komputerowej, a także zdobyć cenną wiedzę przekazaną przez pracownika GOKSiR-u pana Arkadiusza Kuśmierczyka. Każda grupa uczestniczyła w 3 zajęciach komputerowych. Pan Arkadiusz zapoznał dzieci z podstawowymi zadaniami obsługi komputera, myszki itp. Dzieci utrwaliły sobie wiedzę na temat zagrożeń wynikających z nieprawidłowego i częstego korzystania z komputera, gier i Internetu. Zapoznały się z programem „PAINT”. Większości nie sprawiało trudności posługiwanie się myszką, rysowały i kolorowały na ekranie monitora. Dziękujmy za możliwość uczestniczenia w zajęciach komputerowych.
Relacja 2019-06-25, 14:05 | autor: Barbara Ostrowska
Przedszkolowo.pl logo