Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

DOKUMENTACJA DO POBRANIA W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo!
Nowy rok szkolny 2020/2021 w związku z pandemią COVID-19 rozpoczynamy w rygorze wytycznych GIS oraz zgodnie z przyjętymi w przedszkolu zasadami bezpieczeństwa. Dla usprawnienia organizacji pracy przedszkola zachęcamy rodziców do pobrania niżej załączonych dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do przedszkola.
Rodzice, którzy nie mają możliwości samodzielnego pobrania materiałów otrzymają komplet dokumentów pierwszego dnia przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

UWAGA!
Pobierając załącznik dotyczący upoważnienia osoby trzeciej do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola należy dla każdej upoważnionej osoby wypełnić drugą część stanowiącą załącznik nr 1 do upoważnienia.

Za usprawnienie pracy z góry serdecznie dziękujemy!


Z poważaniem
dyr.Wiesława Wasilewska
Relacja 2020-08-28, 10:59 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo