Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

POLSKA - mój dom

Jednym z najważniejszych zadań wychowania, wspólnym dla wszystkich zajęć edukacyjnych jest tworzenie klimatu miłości do Ojczyzny. Przedszkolaki podczas zajęć poznawały symbole narodowe: godło Polski, barwy państwowe, hymn narodowy. Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany " Ojczyzną", jest zadaniem niełatwym, ale pasjonującym. Dzięki niemu wracamy do naszych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski, polskich legend i tradycji, piękna polskich obyczajów i krajobrazów.
W kształtowaniu obrazu Polski u dzieci w wieku przedszkolnym szczególne znaczenie mają takie rodzaje sztuki jak: muzyka, literatura, plastyka.
Nawiązując do Polski- jako naszego domu dzieci na zajęciach z panią Dyrektor wykonały wspólną pracę plastyczną do wiersza E. Szelbug-Zarembiny " Do domu, do domu". Wykonanie pracy przyniosło im wiele radości i satysfakcji z wykonanego zadania.
Relacja 2012-11-12, 12:42 | autor: Urszula Kordasz
Przedszkolowo.pl logo