Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

KONKURS RECYTATORSKI

Regulamin Konkursu Recytatorskiego pod hasłem
„kochamy, szanujemy, pomagamy”
organizowanego przez
Przedszkole Samorządowe w Goworowie
we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie


Cele :
1.Integracja dzieci z naszego regionu.
2.Pobudzenie dzieci do aktywności poprzez wspólną zabawę, zachęcanie do zdrowej
rywalizacji .
3.Kształtowanie społecznie akceptowanych postaw ze zwróceniem uwagi na stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z innymi.
4.Wyrażanie swoich uczuć związanych z poznawaniem wartości wychowawczych.
5.Popularyzacja konkursu jako jednej z form rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Umiejętności :
Dzieci potrafią :
• Przedstawić słowem swoje wrażenia związane z przyrodą.
• Przezwyciężyć stres związany z występem przed publicznością.
Warunki uczestnictwa :
W konkursie biorą udział dzieci w wieku 3-5-lat z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Goworowo. Każdy oddział może reprezentować :

• max 3 dzieci
• każdy uczestnik prezentuje jeden utwór literacki ( wiersz) o tematyce promującej wartości tj. miłość, przyjaźń, dobro.
• jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów, które wyłoni zwycięzców z
poszczególnych kategorii wiekowych

Kryteria oceny :
• interpretacja utworu
• dobór repertuaru
• kultura słowa ( poprawność językowa ,dykcja)
• ogólny wyraz artystyczny
• nie będą brane pod uwagę przebrania dzieci i rekwizyty

Organizacja konkursu :
Przebieg konkursu jest dwuetapowy:
• I etap: eliminacje wewnątrzprzedszkolne / wewnątrzoddziałowe– nauczyciel uczący typuje maksymalnie 3 uczestników konkursu w danej kategorii wiekowej
• II etap: eliminacje międzyoddziałowe – 23 maj 2014 r. godz. 9:30

Miejsce:
• Przedszkole Samorządowe w Goworowie

Nagrody dla laureatów :
Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania oraz drobne upominki.
Fundator nagród:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie


Prosimy o pisemne zgłoszenie udziału dzieci do 16 maja 2014r. do Przedszkola Samorządowego w Goworowie.

Organizatorzy :
mgr Wiesława Wasilewska

Konkurs trwał do: 2014-05-23, 00:00
Konkurs 2014-05-09, 13:58 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo