Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

KONKURS RECYTATORSKI "KOCHAM , LUBIĘ , SZANUJĘ".

"Pozwólcie dziecku wyruszać w podróże odkrywcze - czasem trudne - ale pozwalające znaleźć taki pokarm jaki będzie dla niego pożywny".
C. Freinet
Okres przedszkolny to dla dziecka podróż fascynująca, pełna wielkich odkryć, fantastycznych wrażeń, a także nowych doświadczeń. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego ma na celu pokazanie jak ważna jest edukacja przedszkolna w życiu każdego dziecka.
Nasze przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego poprzez różnego rodzaju działania. Są to przede wszystkim zajęcia otwarte, spotkania adaptacyjne, wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, prezentacjach, występach, festynach, akcje charytatywne, działania proekologiczne.

Przykładem promowania wartości wychowania przedszkolnego przez nasze przedszkole jest również udział dzieci w konkursach, organizowanie wyjść edukacyjnych i wycieczek, współpraca z instytucjami środowiska lokalnego (biblioteki, szkoły, policja, straż pożarna, schronisko dla zwierząt) a także pedagogizacja rodziców.

Dnia 23.05.2014 r. w naszym przedszkolu dzieci odbyły podróż po świecie wartości ukrytych w wierszach. Nasze przedszkole we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie zorganizowało już po raz czwarty konkurs recytatorski pod hasłem "KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ" promując dobro, przyjaźń, szacunek do drugiego człowieka, otaczającej przyrody, ojczyzny.
Celem konkursu było propagowanie literatury dziecięcej, zacieśnianie integracji wśród przedszkolaków oraz wyszukiwanie recytatorskich talentów.
W konkursie udział wzięło 19 dzieci.
Wszystkie dzieci z naszego przedszkola pod bacznym okiem pani Wiesławy Wasilewskiej, pani Urszuli Kordasz oraz pani Barbary Ostrowskiej przygotowali rodzice, za co serdecznie dziękujemy.
Pozostali uczestnicy konkursu to wychowankowie pani Janiny Zięby ,ze Szkoły Podstawowej w Goworowie oraz 5-latki pani Bożeny Stomskiej ze Szkoły Podstawowej w Kuninie. Były także przedszkolaki pani Lidii Tobaki ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach oraz dzieciaki pani Doroty Pietruchy ze Szkoły Podstawowej w Szczawinie.
Występom dzieci przysłuchiwało się bacznie szanowne jury, rodzice, młodsze rodzeństwo oraz rówieśnicy .

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody, które ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna.
Dzień pełen wrażeń zakończyła wspólna zabawa wszystkich przedszkolaków.

Relacja 2014-05-25, 22:19 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo