Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

"ZACZAROWANA MATEMATYKA" konkurs recytatorski

Regulamin Konkursu Recytatorskiego pod hasłem
„ZAKRĘCONA MATEMATYKA” organizowanego przez
Przedszkole Samorządowe w Goworowie
we współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Goworowie


Cele :
1.Integracja dzieci z naszego regionu.
2.Popularyzacja matematyki – królowej nauk.
3.Poszerzanie zainteresowań matematycznych.
4.Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji umiejętności recytatorskich dzieci.

Warunki uczestnictwa :
W konkursie biorą udział dzieci w wieku 4-5-lat z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Goworowo. Każdy oddział może reprezentować :

• max 3 dzieci
• każdy uczestnik prezentuje jeden utwór literacki ( wiersz) o tematyce dotyczącej treści matematycznych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
• jury konkursu zostanie powołane przez organizatorów, które wyłoni zwycięzców z
poszczególnych kategorii wiekowych

Kryteria oceny :
• interpretacja utworu
• dobór repertuaru
• kultura słowa ( poprawność językowa ,dykcja)
• ogólny wyraz artystyczny
• nie będą brane pod uwagę przebrania dzieci i rekwizyty

Organizacja konkursu :
Przebieg konkursu jest dwuetapowy:
• I etap: eliminacje wewnątrzprzedszkolne / wewnątrzoddziałowe – wychowawca typuje maksymalnie 3 uczestników konkursu danej grupy
• II etap: eliminacje międzyoddziałowe – 28 kwiecień 2016r. godz. 9:30

Miejsce:
• Przedszkole Samorządowe w Goworowie

Nagrody dla laureatów :
Wszyscy uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu stanowią grupę laureatów. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.
Fundator nagród:
• Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie


Prosimy o pisemne zgłoszenie udziału dzieci do 21 kwietnia 2016 r. do Przedszkola Samorządowego w Goworowie telefonicznie po numer 29 76 15 051 lub na adres e-mail:przedszkole.goworowo@op.pl na załączonej do regulaminu karcie zgłoszeniowej.
W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy dołączyć kartę zgłoszeniową w dniu rozstrzygnięcia konkursu.


Organizatorzy :
mgr Wiesława Wasilewska
GBP w Goworowie

Konkurs trwał do: 2016-04-28, 00:00
Konkurs 2016-04-21, 12:31 | autor: Wiesława Wasilewska
Przedszkolowo.pl logo